Försäkringar

Nedanstående försäkringar ingår i ditt medlemskap:

(för att läsa mer om försäkringen tryck på rubriken)

 • Inkomstförsäkring (gäller från 1 juli 2020)
 • Hemförsäkring
  Som medlem i Pappers har du redan en extra fördelaktig hemförsäkring hos Folksam. Till exempel finns ingen övre gräns för hur mycket ersättning du kan få för dina saker – du blir aldrig underförsäkrad (gäller ej smycken).
 • Medlemsolycksfall Fritid
  Trots alla skaderisker på jobbet, är det när du är ledig som de flesta olyckor sker. Som medlem Pappers har du ett olycksfallsskydd även när du är ledig.
  Försäkringen Medlemsolycksfall Fritid kan du också teckna till din make/maka, registrerade partner eller sambo.
 • Diagnosförsäkring
  Ett viktigt komplement till Pappers övriga försäkringar och ingår i ditt medlemskap. Försäkringen omfattar alla medlemmar i förbundet upp till 65 år och lämnar ersättning med ett engångsbelopp vid allvarliga diagnoser.
 • Barngrupplivförsäkring
  Gäller barn till gruppmedlemmar fram till och med det kalenderår som barnet fyller 18 år. Barngruppliv omfattar även barn till make, registrerad partner eller sambo – om barnet är folkbokfört på samma adress som dig som är medlem. Barnet måste vara bosatt inom Norden. Om barnet skulle avlida utbetalas 35 000 kronor till barnets dödsbo.
 • Olycksfall och sjukdom 65+
  Att vara försäkrad mot plötsliga utgifter är minst lika viktigt efter pensionen som när du arbetar. Olycksfall 60+ ingår för alla medlemmar och för dig som är född 1933 och senare ingår även Sjukdom 60+. Du kan även teckna försäkringarna till din partner.

Obligatoriska försäkringar som inte ingår i ditt medlemskap:

 • Sjukförsäkring
  Sjukdom eller olycka kan drabba vem som helst. En kortvarig sjukskrivning kanske inte påverkar ekonomin så mycket, men om det blir långvarigt kan det bli mer kännbart.
 • Grupplivförsäkring
  Om du skulle gå bort kan dina anhöriga drabbas av oväntade kostnader. I ditt medlemskap kan en grupplivförsäkring ingå som kan hjälpa till att täcka till exempel begravningskostnader.Vår avdelning har valt det högsta försäkringsbeloppet!Idag kostar båda två försäkringar ihop 70 kr/månad.

Försäkringar du kan förmånligt köpa till:

 • Medlemsolycksfall Fritid för sambo eller äkta hälft
  Försäkringen kostar 46 kr/månad
 • Sjuk och efterlevande försäkring för sambo eller äkta hälft
  I olika åldrar och familjesituationer behöver man kunna kompensera sig för förlorad inkomst eller större kostnader som tillfälligt kan uppstå – oavsett vad man drabbas av.
  Därför är det bra att skaffa sig den trygghet som sjuk- och efterlevandeförsäkringen kan erbjuda.
  Försäkringen kostar 62 kr/månad
 • Barnförsäkring – Medlemsbarn
  Om du är medlem i ett fackförbund eller en organisation har du möjlighet att välja Medlemsbarn – en bra barnförsäkring med mycket innehåll. Försäkringen kan fås utan hälsoprövning.
  Försäkringen kostar:

  Försäkringsbelopp Pris/mån 0-7 år Pris/mån 8-17 år
  50 prisbasbelopp – 2 325 000 kr 234 kronor 246 kronor
  25 prisbasbelopp – 1 162 500 kr 149 kronor 169 kronor