Nyheter

EU-valfilm 10 maj

LO har publicerat på Youtube valfilm med våra två medlemmar, Pernilla Westman och Anders Liden i spetsen.

Ett svårt kryss? – 4 april

Det värkar som om krysset blev för svårt i det senaste numret av Pappers Magasinet . Vi har inte fått fram tills idag en ända lösning!

Nu får du skatteavdrag för fackavgiften 25 mars

Reglerna börjar gälla den 1 juli 2018. Det blir alltså först i deklarationen som lämnas nästa år, 2019, som man får betala mindre i skatt. Första året kan man göra avdrag för fackavgifter som betalats efter 30 juni 2018, men samma gräns på minst 400 kronor per år gäller.

Om du exempelvis betalar 300 kronor per månad i avgift till ditt fackförbund betalar du 75 kronor mindre i skatt per månad.

Pensionskväll 20 mars


ATK27 februari 

Imorgon den 28 februari är sista dag man kan göra ATK-valet!

Information från A-kassa27 februari 

Med anledning av att arbetslöshetskassan under flera år tagit av det egna kapitalet för att inte höja medlemsavgiften, kan kassan inte längre göra det. Därför är en höjning av medlemsavgiften oundviklig.

Avgiften höjs från 129 kronor till 149 kronor den 1 april 2019.

Pappersindustriarbetarnas
Arbetslöshetskassa

Nya regler om karensdagen – 24 januari

Nya regler kring karensdagen från 1 januari 2019
Vid årsskiftet slopades karensdagen och istället infördes ett nytt system med karensavdrag. Kollektivavtalen har anpassats till den nya lagtexten i sjuklönelagen.
Här har man sammanställt ett fråge- och svarsdokument med exempel på hur det nya avdraget ska tillämpas i våra kollektivavtal.

På vilket sätt skiljer sig de nya reglerna fr o m 1 januari från de som gällde innan?
– Den stora skillnaden är att med de nya reglerna görs enbart karensavdrag för sjukfrånvarotimmar upp till 20 % av veckoarbetstiden. Det innebär t ex att för arbetstagare med ett arbetstidsmått på 40 timmar kan inte karensavdraget bli större än 8 timmar (20 % av 40 timmar), även om arbetstagaren var schemalagd 12 timmar och sjukfrånvarande 12 timmar.
En annan skillnad är i de situationer samma arbetstagare blir sjuk och går hem på arbetsdagen och sedan fortsätter att vara sjuk dagen därpå så blir karensavdraget ändå för 8 timmar (d v s 20 % av 40 timmar). Med reglerna som gäller innan 1 januari skulle enbart de kvarvarande timmarna dagen då arbetstagaren insjuknade varit karens.

Hur räknas sjuklön ut?

– Förenklat så räknas det ut genom att man först gör ett löneavdrag för alla timmar som arbetstagaren är frånvarande. Sen lägger man på sjuklön med 80 % av lön och andra sjuklönegrundande ersättningar, enligt det aktuella kollektivavtalet, för de timmar av sjukfrånvaron som överskrider 20 % av veckoarbetstiden.

Vad innebär 20 % av den genomsnittliga veckoarbetstiden?

– I normalfallet använder man det för arbetstagaren fasta arbetstidsmåttet, t ex 40, 38, 36 timmar. Det handlar inte om hur många timmar arbetstagaren skulle arbetat just den aktuella veckan utan vilket arbetstidsmått denne har.

Vad händer om en arbetstagare som har 38 timmars veckoarbetstid är
sjuk 4 timmar och sen tillfrisknar, för att sedan bli sjuk igen tre dagar senare?
– Precis som i reglerna före 1 januari 2019 gäller att om arbetstagaren återinsjuknar inom 5 kalenderdagar från det att en tidigare sjukperiod avslutats betraktas det som fortsättning på den föregående. Detta innebär att fortsatt karensavdrag kommer behöva göras upp till 20 procent av genomsnittlig veckoarbetstid i den fortsatta sjukperioden, eftersom avdrag endast gjorts för 4 timmar på tisdagen (20 % av 38 timmar är 7,6 timmar).

Hur påverkas regeln att en arbetstagare max får ha 10 karensdagar under en 12-månadersperiod och därefter utgår sjuklön utan karensdagar?

– Regeln finns i Sjuklönelagen även fr o m 1 januari 2019 men med ordalydelsen att en arbetstagare får ha max 10 karensavdrag under en 12-månadersperiod. Observera att alla karensavdrag under samma sjukperiod räknas som ett enda karensavdrag även om de infaller på olika dagar.

Hur hanterar man sjukdomsfall som pågår över årsskiftet?

– Sjukdomsfall som börjar innan den 1 januari 2019 går på gamla reglerna med karensdag.

Se även filmen

Arbetsmarknadsmässa – Framtidsdagen – 10 januari

Den 15 februari kommer vi tillsammans med Arbetsförmedlingen och Häveröstiftelsen genomföra den 11-e mässan Framtidsdagen. Genom åren har arbetsmarknads mässa växt till en regional aktivitet. De 10 senaste år gav ca 300 riktiga jobb och en hel del sommar jobb. Mer om mässan kan du läsa om du klickar här.

Val av ATK – 10 januari

Snart är det dags att göra ATK-valet. Som vanligt görs valet i HR-plus där man kan välja mellan:

  • Betald ledig tid
  • Pensionspremie
  • Kontant

Man kan så klart även kombinera de tre alternativen. Vad händer om man väljer pensionspremien?
Ju, då stimulerar arbetsgivaren detta val med extra insättning:

  • Du som vid den avsättningspunkten den 1 januari inte har fyllt 25 år får ytterligare 28 % av den för pensionspremie avsatta beloppet.
  • Du som vid den avsättningspunkten den 1 januari har fyllt 25 år och inte har en inrapporterad pensionsmedförande lön som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp
    (461250 kr) får ytterligare 33 % av den för pensionspremie avsatta beloppet.
  • Du som vid den avsättningspunkten den 1 januari har fyllt 25 år och har en inrapporterad pensionsmedförande lön till Fora som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp får ytterligare 58 % av den för pensionspremie avsatta beloppet.

Räkneexempel ATK-val pension
Intjänat belopp till tidkonto = 10000 kr

Ålder Årsinkomst* Procent Belopp till pension
Yngre än 25 år 28 10000 kr + 28% = 12800 kr
25 år eller äldre <= 468 750 kr 33 10000 kr + 33% = 13300 kr
25 år eller äldre > 468 750 kr 58 10000 kr + 58% = 15800 kr

*Årsinkomst = Pensionsgrundande inkomst 2018

468 750 kr = 7,5 inkomstbasbelopp
Inkomstbasbelopp 2018 = 62 500 kr

Se filmen om ATK

Förändring av fackavgiften 13 december

Fr.o.m. 1 januari 2019 kommer GF 14000 att kosta 70 kr (idag kostar 69 kr) per månad. GF 14000 är en obligatorisk gruppliv- och sjukförsäkring.

Första avdraget sker på december lönen eftersom försäkringen betalas i förskott.

Fr.o.m. 1 januari 2019 så är grundavgiften vid sjukdom, arbetslöshet, ingen inkomst 245 kr (idag 225 kr) per månad. Pensionärsavgift 150 kr (idag 130 kr) per månad.

Oförändrad fackavgift för procentavgift 09, % förbundet och 0,4 % avdelningen = totalt 1,3 %.

Styrelsen

Släpvagn 13 december

På senaste styrelsemötet beslutades att höja avgiften på uthyrning av släpvagn från 40kr till 60kr. Avdelningen vill bygga buffert som möjliggör att vi i framtiden kan byta ut släpvagn när de blir dåliga eller för gamla. Den nya avgiften gäller från den 1 januari 2019.

Ny medlemsförmån – tre timmars kostnadsfri juridisk rådgivning 04 april

Öppna pdf-filen genom att klicka här