Nyheter


Ny släpvagn – 22 nov 

På senaste styrelsemötet beslutade vi att köpa in en till släpvagn. Anledningen till det är att vi vill på ett bättre sätt styra användningen. Det nya släpet har ingen kåpa utan bara galler med nät och lämpar sig bättre för transport av trädgårdsavfall eller annat skräp. Det gamla släpet kommer fortsättningsvis hyras ut för flyttlass eller annat torrt gods som behöver skyddas från regn.

Släpets invändiga mått är 250 cm x 138 cm x 26 cm. Lastvikt 575 kg och tjänstevikt 175 kg. Nätgrinden är 80 cm hög. Uthyrningspriset bli oförändrat. Det kostar fortfarande 40 kr/dygn att hyra släpet.

 

ISS organisationsförändring – 22 nov 

Den 16 november avslutades förhandlingen med ISS om organisationsförändringen. Den nya organisationen innebär en reducering av bemanningen. På förrådet och transports avdelning minskar man två anställda (från 6 till 4). På fastighets avdelning minskar man bemanningen med 3 personer(från 8 till 5).

Nya kriterier till LG 4 för rullare och omrullare är beslutade – 07 nov

Parterna enades om att godkänna arbetsgruppens förslag. Ny kriterierna gäller fr o m 2017-11-17.

Förslag till nya LG 4 kriterier för rullare och omrullare 24 okt

Sen några år sen blev det omöjligt att nå lönegrupp 4 på rullmaskin och omrullningen. Orsaken till det var att PIK utbildningen som var grundkriteriet togs bort Gruppen som fick uppdraget att ta fram ett förslag på de nya kriterierna presenterade det på senaste lokala förhandlingen.

Här presenterar vi det nya förslaget:

  • Rullare på PM12 måste utöver de två RM på PM12 lära sig rulla en av PM11 två RM eller omrullningen.
  • Rullare på PM11 måste utöver de två RM på PM11 lära sig rulla en av PM12 två RM eller omrullningen.
  • Omrullaren måste lära sig utöver egna maskinen även rulla en av rullmaskinerna på PM 11 eller PM12.

Utöver det ska man gå med i 7 skift på vardera mf2 (tork) och emballeringens L1 med reservskift eller uppbemanning. Detta för att få större förståelse om hur vi påverkar varandra.

Förslaget ska granskas av båda parter och förhoppningsvis antas vid nästa förhandling.

Omröstningen om reservbokstäver 16 okt

Omröstningen är avslutad. Av de 78 röstberättigade röstade 38 personer. Av de 38 röstade 24 personer för den 4 bokstäverschema medan de övriga 14 personer röstade för 7 bokstäverschema.

Omröstningen om reservbokstäver 03 okt

Det är bara 9 dagar kvar tills omröstningstiden går ut. Fram tills idag har 31 av 78 röstat.

Omröstningen om reservbokstäver – 26 sept

På prov sedan ett år tillbaka har skiftgående på norrsidan, Emballering och Rulluppställningen haft fyra reserbokstäver.
Just nu och fram till den 12 oktober pågår omröstningen. Alla Pappers medlemmar som jobbar på de nämnda avdelningarna är välkomna att rösta på Pappers expeditionen måndag till torsdag mellan 07.30 och 16.30

Skattereduktion för fackföreningsmedlem – 26 sept

Regeringen föreslår att en fackföreningsmedlem får en skattereduktion med 25 procent av den sammanlagda medlemsavgift som betalats under året, förutsatt att avgiften uppgår till minst 400 kronor per år. Finansdepartementet kommer under hösten att remittera ett förslag med denna innebörd. Avsikten är att förslaget ska träda i kraft den 1 juli 2018. Förslaget är en del av överenskommelsen mellan regeringen och Vänsterpartiet inför budgetpropositionen för 2018.

2-skiftsschema i Hamnen –  20 sept

Medlemmarna i hamnen fick ett förslag från företaget på 2-skiftschema. Pappers genomförde en omröstning i fråga som resulterade i att 16 medlemmar ställde sig positivt, sex ställde sig mot och två röster var blanka.

Resultatet ledde till att Pappers accepterade det föreslagna tvåskiftschemat i Hamnen. Den börjar gälla från den 1 november 2017 på prov under två år.

ATK – 19 sept

Efter kontakt med Industriarbetsgivarna accepterar företaget Pappers tolkning att personer återanställda från 1 april 2016 skall fritt få välja placering av ATK fr o m intjänandeåret 2017. En förutsättning är att medarbetaren tidigare varit tillsvidareanställd.