Kontakt & skyddsombud

HUVUDSKYDDSOMBUD (HSO) – uppdragsbeskrivning

Taisto Hautala  AHSO ansvars Område AU 2 Teknik
Lars-Åke Gardehed AHSO ers  ansvars område AU 1 Norra – V/M
Örjan Jansson HSO  ansvars Område A 2 Teknik
Mikael Holmberg HSO ersättare
Lars Pettersson HSO ISS

SKYDDS- OCH KONTAKTOMBUD

(SO) – uppdragsbeskrivning
(KO)uppdragsbeskrivning

AU 1 Norra – Ved, massa

Vedhantering 

Tommy Norén    skiftlag 1
Andreas Karlsson skiftlag 6

Termo 

Mikael Engman skiftlag 1
Lars-Åke Gardehed
skiftlag 3
Jukka Pesonen skiftlag 5

AU 1 Norra – Media

Media

Daniel Trepp skiftlag 4

AU 1 Södra – PM3, PM11, PM12, Embalering

PM 11

Benita Humell skiftlag 6
Mladen Ivicevic skiftlag 5
Jaana Kuusisto skiftlag 4

PM 12

Bo Andersen skiftlag 4
Pernilla Westman   skiftlag 4 bara KO
Magnus Blomqvist skiftlag 3

Emballering

Örjan Jansson skiftlag 5
Mikael Holmberg skiftlag 4
Mikael Andersson dagtid
Anders Lidén    skiftlag 2
Österblom Daniel  

Hamnen

Anders Wiklund
Boris Srndovic

Huvudlab

Stefan Pettersson dagtid

Underhåll

Patrik Lundberg El-regler, UH söder
Tomas Lindblad Mekaniker UH söder
Tommy Croon Mekaniker UH söder
Robert Johansson Mekaniker, UH norr
Mikael Salmi Mekaniker, UH norr
Jan Wendén Mekanisk verkstad
Michael Strandbergh Rörverkstad

ISS

Antero Kankkonen Förråd, dagtid
Hanze Gunnar Byggnads
Lars Pettersson Byggnads