Kontakt & skyddsombud

HUVUDSKYDDSOMBUD (HSO) – uppdragsbeskrivning

Taisto Hautala  AHSO ansvars Område AU 2 Teknik
Patrik Lundberg, HSO ersättare ansvars Område AU 2 Teknik
Lars-Åke Gardehed AHSO ers  ansvars område AU 1 Norra – V/M
Mikael Salmi, HSO ersättare ansvars område AU 1 Norra – V/M
Örjan Jansson HSO  ansvars Område A 2 Teknik
Mikael Holmberg HSO ersättare
Lars Pettersson HSO ISS

SKYDDS- OCH KONTAKTOMBUD

(SO) – uppdragsbeskrivning
(KO)uppdragsbeskrivning

AU 1 Norra – Ved, massa

Vedhantering 

Tommy Norén    skiftlag 1
Andreas Karlsson skiftlag 6

Termo 

Mikael Engman skiftlag 1
Lars-Åke Gardehed
skiftlag 3
Jukka Pesonen skiftlag 5

AU 1 Norra – Media

Media

Daniel Trepp skiftlag 4
Sanel Cavka skiftlag 6

AU 1 Södra – PM3, PM11, PM12, Embalering

PM 11

Benita Humell skiftlag 6
Mladen Ivicevic skiftlag 5
Jaana Kuusisto skiftlag 4

PM 12

Bo Andersen skiftlag 4
Magnus Blomqvist skiftlag 3

Emballering

Örjan Jansson skiftlag 5
Mikael Holmberg skiftlag 4
Österblom Daniel  skiftlag 4
Karolin Hast, skiftlag 4  bara KO
Mikael Andersson dagtid
Anders Lidén    skiftlag 2

Hamnen

Anders Wiklund
Boris Srndovic
Viktor Pålsson

Huvudlab

Stefan Pettersson dagtid

Underhåll

Patrik Lundberg El-regler, UH söder
Tomas Lindblad Mekaniker UH söder
Tommy Croon Mekaniker UH söder
Robert Johansson Mekaniker, UH norr
Mikael Salmi Mekaniker, UH norr
Jan Wendén Mekanisk verkstad
Michael Strandbergh Rörverkstad
Joakim Falk 

ISS

Hanze Gunnar Byggnads
Lars Pettersson Byggnads
Sjögren Emma, Förråd