Kontakt & skyddsombud

HUVUDSKYDDSOMBUD (HSO) – uppdragsbeskrivning

Taisto Hautala  AHSO ansvars Område AU 2 Teknik
Lars-Åke Gardehed AHSO ers  ansvars område AU 1 Norra – V/M
Örjan Jansson HSO  ansvars Område A 2 Teknik
Mikael Holmberg HSO ersättare
Lars Pettersson HSO ISS

SKYDDSOMBUD (SO) – uppdragsbeskrivning

AU 1 Norra – Ved, massa

Vedhantering 

Tommy Norén    skiftlag 1
Andreas Karlsson skiftlag 6

Termo 

Lars-Åke Gardehed skiftlag 3
Jukka Pesonen skiftlag 5

AU 1 Norra – Media

Media

Daniel Trepp skiftlag 4

AU 1 Södra – PM3, PM11, PM12, Embalering

PM 11

Benita Humell skiftlag 6
Mladen Ivicevic skiftlag 5
Jaana Kuusisto skiftlag 4

PM 12

Bo Andersen skiftlag 4
Pernilla Westman   skiftlag 4 bara KO
Magnus Blomqvist skiftlag 3

Emballering

Örjan Jansson skiftlag 5
Mikael Holmberg skiftlag 4
Mikael Andersson dagtid
Anders Lidén    skiftlag 2
Österblom Daniel  

Hamnen

Anders Wiklund 

Huvudlab

Stefan Pettersson dagtid

Underhåll

Patrik Lundberg El-regler, UH söder
Tommy Croon Mekaniker UH söder
Robert Johansson Mekaniker, UH norr
Jan Wendén Mekanisk verkstad
Michael Strandbergh Rörverkstad

ISS

Antero Kankkonen Förråd, dagtid
Hanze Gunnar Byggnads
Lars Pettersson Byggnads