Styrelse

Uppdragsbeskrivning

Croon Tommy, styrelseledamot,   UH mek, dagtid
Hanze Gunnar,  styrelsesuppleant, ISS
Hautala Taisto, vice ordförande,  v.kassör, AHSO, dagtid
Holmberg Mikael, styrelsesuppleant, rulluppställning sk.4
Kuusisto Jaana,   styrelseledamot, kassör, PM11, sk.4
Lidén Anders,  studieorganisatör, Emb, sk 2
Srndovic Aleksandar,  ordförande
Wendén Jan, styrelseledamot, UH mek
Westman Pernilla,  styrelseledamot, PM12 sk. 4
Wiklund Anders, styrelssuppleant, hamn, dagtid


En presentation av hedersordföranden

Johnny Karlson –  är vår hedersordförande inte bara på grund av de 33 år som han har suttit som 68-s ordförande. Han är det  för att han var en skicklig föreningsmänniska som klarade alla de  tunga uppgifter som  en stor fackavdelnings ordförande ställdes inför.