Studieorganisation

De som sköter studieverksamheten är
studieorganisatören – studiekommittén – studieuppsökarna.

Avdelningens målsättning för studieverksamheten skall utgöra riktlinjerna för vårt arbete.

Studiekommittén – uppdragsbeskrivning

Anders Lidén, EMB, studieorganisatör, tel. 26952
Taisto Hautala , AHSO, tel. 26953
Jaana Kuusisto , PM11, sk.4 , 26580
(alla tel. nr till arbetet)

Studiekommittén sammanträder vid behov, ca 3-5 ggr/år.
Studieorganisatören har en halvtidstjänst för sitt uppdrag.
Kommittén i övrigt har den tid som behövs för sammanträden och viss utbildning.

Studieuppsökarna – uppdragsbeskrivning

Taisto Hautala  AHSO (ÅKC)
Anders Lidén, Emb, sk. 2
Jaana Kuusisto, PM 11 skl 4
Lars-Åke Gardehed, TMP, sk.3
Mikael Holmberg, Emb sk. 4

Uppsökarnas antal varierar lite år från år. Meningen är att försöka ha en god täckning över hela fabriken. Uppsökeriet sker i september/oktober. Det finns 250 timmar avsatta för uppsökeriet. Målsättningen är att nå alla medlemmar personligen.
Vill du vara studieuppsökare? Anmäl dig till fack. exp tel 263 90