Valberedare & revisorer

Valberedare – uppdragsbeskrivning

Bo Andersen, PM12Sammankalande
Andreas Karlsson, Ved

Revisorer uppdragsbeskrivning

Peter Eriksson Hamnen
Lennart Eriksson Hamnen
Mickael Åkerlund  UH PM3, dag