Huvudkontaktombud

Uppdragsbeskrivning

Jukka Pesonen – TMP
Tommy Norén – Ved
Daniel Trepp – Media
Jaana Kuusisto – PM11
Lars-Erik Bjelke PM11
Karolin Hast – PM12
Anders Lidén – Emballeringen
Mikael Holmberg – Efterbehandling
Anders Wiklund – Utlastning
Stefan Pettersson – Huvudlab
Patrik Lundberg – UH
Tommy Croon – UH
Lars Pettersson – UH

Linjeförhandling:

 • Pappers avd. 68 delegerar förhandlingsuppgifter enligt nedanstående
  specifikation.
 • Protokoll skall upprättas, justeras och numreras i särskild ordning av parterna som erhåller varsitt ex , en kopia till avd 68 ordförande.
 • Förhandlingsordningen innebär att vid oenighet eller skadeståndsärenden skall frågan föras vidare till lokal förhandling.
 • Avd. 68 skall vid förhandling alltid vara minst två personer i annat fall anses uppgörelsen som ogiltig.
 • Vid förhandling vänder sig företaget till Huvudkontaktombudet (HKO) för aktuellt område
  HKO och de kontaktombud som HKO kallar är förhandlingsdelegerade, annan person kan adjungeras för viss frågas behandling.
 • Enligt MBL skall förhandling genomföras inom 2 veckor om inte annat överenskommits.

GENERELLT FÖR SAMTLIGA HUVUDKONTAKTOMBUD (HKO)

 • Löneförändringar enligt lokalavtalets § 3 punkterna 1.3 (inplacering av
  befattningar i grupper) Övriga, 1.5 (Principer av bedömning vid uppflyttning)
  och 1.6 (Kvalifikationstillägg).
 • Löneförändringar avseende höjning av befattning eller ny befattning i befintlig
  lönegrupp (1-5).
 • Tillsättning och uppsägning av samordnare och förstemän.
 • Psyko-sociala arbetsmiljöfrågor utöver det dagliga säkerhetsarbetet.
 • Frågor rörande utbildning och personlig utveckling (utvecklingssamtal).
 • Bevaka att entreprenörer (inklusive underentreprenörer) som används inom
  området är godkända.
 • Bemanningsfrågor och personalplan (fastställes i lokal förhandling).
 • Personalförflyttningar.
 • Arbetstidens förläggning för dag- och skiftgående inom ramarna för Allmänna
  Villkoren.
 • Förhandlingen om Teknikertillägg, Operatörstillägg och Ansvarstillägg.
 • Tilläggen godkänns i lokalförhandling.
 • Planering av semester.