Nyheter

Resultat av omröstningen  om utfyllnadstid 20 september

På avdelningsmötena och på kontaktombudsträffar väcktes idén att göra om utfyllnadstiden från de schemalagda skiften till utfyllnadstimmarna lagda i en pott.

Förslaget argumenterades med behovet att skapa ett flexiblare och mera dynamiskt skiftschema som bättre passar skiftarbetarnas behov.

Genom förhandling har vi tagit fram ett förslag som skulle testas under ett års tid. Under perioden mellan 30 augusti och 17 september erbjöds alla våra skiftgående medlemmar att rösta om förslaget. Antalet röstberättigade var och är 159.

Omröstningsresultat:

 • Antal medlemmar som deltog i omröstningen 112 av 159 möjliga
 • Jag vill testa det föreslagna u-tids modellen – har fått 39 röster
 • Jag vill inte testa det föreslagna u-tids modellen – har fått 73 röster

Resultatet av omröstningen är beslutande och vi kommer informera arbetsgivaren om detta.

A-kassan byter medlemssystem från mars 2021  16 mars

Pappersindustriarbetarnas arbetslöshetskassa ger från och med i dag medlemmar möjlighet att se uppgifter om sitt medlemskap på vår hemsida www.pappersakassa.se.
Medlemmar har nu möjlighet att lättöverskådligt kunna få tillgång till sina uppgifter rörande medlemskapet. Vid inloggning med e-legitimation kan medlemmarna välja att se sitt medlemskap eller sin eventuella ersättning. Vid medlemskapsinloggningen framgår bland annat adress, kontaktuppgifter, betalningsalternativ och ocr nummer. Medlemmar kan enkelt ändra sitt betalningssätt eller till exempel ändra autogirouppgifter vid byte av bank. Medlemmar kan enkelt skicka meddelande till kassan även från sidan om sitt medlemskap.
Medlemmarna behöver inte ändra sina uppgifter eller betalningssätt, allt löper på som tidigare.
Vi hoppas att medlemmarna ska tycka att sidan är användarvänlig och lättöverskådlig.
Vill du veta mer?
Mer information om de nya reglerna hittar du på www.pappersakassa.se.
Med vänlig hälsning
PAPPERSINDUSTRIARBETARNAS
ARBETSLÖSHETSKASSA
Petra Andersson

Förmånligt bolån hos Swedbank genom LO Mervärde 05 mars

LO Mervärde ger dig som är medlem i ett LO-förbund en extra ränterabatt på dina bolån hos Swedbank. Ränterabatten gäller oavsett om du redan har bolån hos Swedbank, byter från annan bank eller ska köpa en ny bostad och ta nya lån.
Läs mer Bolån – LO Mervärde (lomervarde.se)

Glöm inte göra val av ATK – 02 februari

Glöm inte att göra ATK-valet. Som vanligt görs valet i HR-plus där man kan välja mellan:

 • Betald ledig tid
 • Pensionspremie
 • Kontant

Man kan så klart även kombinera de tre alternativen. Vad händer om man väljer pensionspremien?
Ju, då stimulerar arbetsgivaren detta val med extra insättning:

 • Du som vid den avsättningspunkten den 1 januari inte har fyllt 25 år får ytterligare 28 % av den för pensionspremie avsatta beloppet.
 • Du som vid den avsättningspunkten den 1 januari har fyllt 25 år och inte har en inrapporterad pensionsmedförande lön som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp
  (501 000 kr) får ytterligare 33 % av den för pensionspremie avsatta beloppet.
 • Du som vid den avsättningspunkten den 1 januari har fyllt 25 år och har en inrapporterad pensionsmedförande lön till Fora som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp får ytterligare 58 % av den för pensionspremie avsatta beloppet.

Räkneexempel ATK-val pension
Intjänat belopp till tidkonto = 10000 kr

Ålder Årsinkomst* Procent Belopp till pension
Yngre än 25 år 28 10000 kr + 28% = 12800 kr
25 år eller äldre <= 501 000 kr 33 10000 kr + 33% = 13300 kr
25 år eller äldre > 501 000 kr 58 10000 kr + 58% = 15800 kr

*Årsinkomst = Pensionsgrundande inkomst 2018

501 000 kr = 7,5 inkomstbasbelopp
Inkomstbasbelopp 2020 = 66 800 kr

Se filmen om ATK

Lönerevision 19 december

Lönerevisionen är klar! Företaget och Pappers är överens om lönehöjningen:

 • Generella lönepåslaget 399 kr
 • Lokala påslaget 398 kr
 • Totalt 797 kr
 • Särskilda tillägg och beredskap ska räknas upp med 2,6 %
 • Omplaceringsersättning reduceras med 80 kr för de anställda som har detta tillägg

Nya lönen kommer redan den 23 december.
Nya löner kan du se här

Diagnosförsäkringen 19 december

Vi har idag en Diagnosförsäkring genom vårt medlemskap i Pappers. Den ger en ersättning på 50 000 kronor om man skulle drabbas av en allvarlig sjukdom som till exempel cancer.

Från den 1 januari 2021 kommer ersättningen att sänkas från 50 000 kronor till 25 000 kronor. Orsak till det är införandet av inkomstförsäkringen som också ingår i medlemskapet och kostar oss inte extra.

Från den 1 januari erbjuder Folksam en tilläggsförsäkring som ger dig ytterligare 25 000 kronor om du skulle bli sjuk. Den kostar 30 kr i månad. Alla vi har redan fått en faktura på 90 kr som är en avgift för tre månader. Vill man inte ha den tilläggsförsäkringen behöver man inte betala fakturan.  Det är en relativt billig försäkring som betyder mycket om man hamnar i ett taskigt sjukdomsläge!