Nyheter

Lokalavtal reviderad –27 juli

Efter nästan treårsarbetet tog vi fram tillsammans med arbetsgivaren ett nytt Lokalavtal. Det speglar bättre dagens förhållande på bruket. Många befattningar som inte finns längre är borttagna. Avtalet premierar mångkunnigheten. Nu är det skickat till de två förbunden som ska granska och godkänna det. När vi får avtalet tillbaka presenterar vi det på KO-träffen och lägger upp det på vår hemsida.

Skattereduktion för avgift till A-Kassan –21 juli

Riksdagen har beslutat att anta regeringens förslag om skattereduktion för avgift till arbetslöshetskassa. Skattereduktionen innebär att den som är med i en a-kassa får göra en avräkning mot den beräknade skatten med 25 procent av den inbetalade avgiften. Skattereduktionen syftar till att underlätta och uppmuntra till att fler ansluter sig till arbetslöshetsförsäkringen eftersom det är viktigt att enskilda omfattas av ett försäkringsskydd vid arbetslöshet som i sin tur upprätthåller konsumtionsförmågan och köpkraften. Enligt förslaget bidrar en hög anslutningsgrad, förutom till ekonomisk stabilitet under lågkonjunkturer, även till att upprätthålla legitimiteten och försäkringsmässigheten i arbetslöshetsförsäkringen. Bestämmelserna träder i kraft den 1 juli 2022 och tillämpas på avgifter som betalas efter den 30 juni 2022. Beslutet innebär att a-kassorna ska lämna kontrolluppgift till Skatteverket.

Glöm inte göra val av ATK – 28 januari

Glöm inte att göra ATK-valet. Som vanligt görs valet i HR-plus där man kan välja mellan:

  • Betald ledig tid
  • Pensionspremie
  • Kontant

Man kan så klart även kombinera de tre alternativen. Vad händer om man väljer pensionspremien?
Ju, då stimulerar arbetsgivaren detta val med extra insättning:

  • Du som vid den avsättningspunkten den 1 januari inte har fyllt 25 år får ytterligare 28 % av den för pensionspremie avsatta beloppet.
  • Du som vid den avsättningspunkten den 1 januari har fyllt 25 år och inte har en inrapporterad pensionsmedförande lön som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp
    (501 000 kr) får ytterligare 33 % av den för pensionspremie avsatta beloppet.
  • Du som vid den avsättningspunkten den 1 januari har fyllt 25 år och har en inrapporterad pensionsmedförande lön till Fora som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp får ytterligare 58 % av den för pensionspremie avsatta beloppet.

Räkneexempel ATK-val pension
Intjänat belopp till tidkonto = 10000 kr

Ålder Årsinkomst* Procent Belopp till pension
Yngre än 25 år 28 10000 kr + 28% = 12800 kr
25 år eller äldre <= 501 000 kr 33 10000 kr + 33% = 13300 kr
25 år eller äldre > 501 000 kr 58 10000 kr + 58% = 15800 kr

*Årsinkomst = Pensionsgrundande inkomst 2018

511 500 kr = 7,5 inkomstbasbelopp
Inkomstbasbelopp 2021 = 68 200 kr

Se filmen om ATK