Nyheter

Förändring av fackavgiften 13 december

Fr.o.m. 1 januari 2019 kommer GF 14000 att kosta 70 kr (idag kostar 69 kr) per månad. GF 14000 är en obligatorisk gruppliv- och sjukförsäkring.

Första avdraget sker på december lönen eftersom försäkringen betalas i förskott.

Fr.o.m. 1 januari 2019 så är grundavgiften vid sjukdom, arbetslöshet, ingen inkomst 245 kr (idag 225 kr) per månad. Pensionärsavgift 150 kr (idag 130 kr) per månad.

Oförändrad fackavgift för procentavgift 09, % förbundet och 0,4 % avdelningen = totalt 1,3 %.

Styrelsen

Släpvagn 13 december

På senaste styrelsemötet beslutades att höja avgiften på uthyrning av släpvagn från 40kr till 60kr. Avdelningen vill bygga buffert som möjliggör att vi i framtiden kan byta ut släpvagn när de blir dåliga eller för gamla. Den nya avgiften gäller från den 1 januari 2019.

Ny medlemsförmån – tre timmars kostnadsfri juridisk rådgivning 04 april

Öppna pdf-filen genom att klicka här

Val av ATK – 29 januari

Nu är det dags att göra ATK-valet. Som vanligt görs valet i HR-plus där man kan välja mellan:

  • Betald ledig tid
  • Pensionspremie
  • Kontant

Man kan så klart även kombinera de tre alternativen. Vad händer om man väljer pensionspremien?
Ju, då stimulerar arbetsgivaren detta val med extra insättning:

  • Du som vid den avsättningspunkten den 1 januari inte har fyllt 25 år får ytterligare 28 % av den för pensionspremie avsatta beloppet.
  • Du som vid den avsättningspunkten den 1 januari har fyllt 25 år och inte har en inrapporterad pensionsmedförande lön som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp
    (461250 kr) får ytterligare 33 % av den för pensionspremie avsatta beloppet.
  • Du som vid den avsättningspunkten den 1 januari har fyllt 25 år och har en inrapporterad pensionsmedförande lön till Fora som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp får ytterligare 58 % av den för pensionspremie avsatta beloppet.

Räkneexempel ATK-val pension
Intjänat belopp till tidkonto = 10000 kr

Ålder Årsinkomst* Procent Belopp till pension
Yngre än 25 år 28 10000 kr + 28% = 12800 kr
25 år eller äldre <= 461250 kr 33 10000 kr + 33% = 13300 kr
25 år eller äldre > 461250 kr 58 10000 kr + 58% = 15800 kr

*Årsinkomst = Pensionsgrundande inkomst 2017

461250 kr = 7,5 inkomstbasbelopp
Inkomstbasbelopp 2017 = 61500 kr