Nyheter

Nomineringsmöte14 feb

Påminnelse – Idag 15.45 i Ask/Embla håller vi nomineringsmötet! På dagordningen:

Aktuella frågor
– Arbetsmiljöläget
– ATK-valet
– Semestern
– ISS

Nominering av:
– Ordförande på 2 år
– Styrelseledamot på 2 år
– Revisorer på 2 år

UVA timmar utgår till alla mötesdeltagare. Vi låtar ut även 5 biobiljetter.

Framtidsdagen – 14 feb

Tio år sen avdelningen ordnade den första arbetsmarknadsmässa! Många jobb blev det under året!

Val av ATK – 29 januari

Nu är det dags att göra ATK-valet. Som vanligt görs valet i HR-plus där man kan välja mellan:

 • Betald ledig tid
 • Pensionspremie
 • Kontant

Man kan så klart även kombinera de tre alternativen. Vad händer om man väljer pensionspremien?
Ju, då stimulerar arbetsgivaren detta val med extra insättning:

 • Du som vid den avsättningspunkten den 1 januari inte har fyllt 25 år får ytterligare 28 % av den för pensionspremie avsatta beloppet.
 • Du som vid den avsättningspunkten den 1 januari har fyllt 25 år och inte har en inrapporterad pensionsmedförande lön som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp
  (461250 kr) får ytterligare 33 % av den för pensionspremie avsatta beloppet.
 • Du som vid den avsättningspunkten den 1 januari har fyllt 25 år och har en inrapporterad pensionsmedförande lön till Fora som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp får ytterligare 58 % av den för pensionspremie avsatta beloppet.

Räkneexempel ATK-val pension
Intjänat belopp till tidkonto = 10000 kr

Ålder Årsinkomst* Procent Belopp till pension
Yngre än 25 år 28 10000 kr + 28% = 12800 kr
25 år eller äldre <= 461250 kr 33 10000 kr + 33% = 13300 kr
25 år eller äldre > 461250 kr 58 10000 kr + 58% = 15800 kr

*Årsinkomst = Pensionsgrundande inkomst 2017

461250 kr = 7,5 inkomstbasbelopp
Inkomstbasbelopp 2017 = 61500 kr

Kongressmotioner 2018 – 20 januari

På medlemsmötet den 18 januari beslutade avd 68-s medlemmar att skicka 12 motioner till Pappers kongress för behandling. Kongressen äger rum den 25 -27 maj i Gävle. Avdelning 68-s representanter är Roger Berglund, Taisto Hautala, Anders Lidén och Gunnar Hanze. Motionerna kan läsas om du trycker på länken   Kongressmotioner 2018

God Jul – 21 dec                    

Till alla medlemmar önskar vi  en God Jul och ett Gott Nytt År! / Avdelnings styrelse

Ny släpvagn – 22 nov 

På senaste styrelsemötet beslutade vi att köpa in en till släpvagn. Anledningen till det är att vi vill på ett bättre sätt styra användningen. Det nya släpet har ingen kåpa utan bara galler med nät och lämpar sig bättre för transport av trädgårdsavfall eller annat skräp. Det gamla släpet kommer fortsättningsvis hyras ut för flyttlass eller annat torrt gods som behöver skyddas från regn.

Släpets invändiga mått är 250 cm x 138 cm x 26 cm. Lastvikt 575 kg och tjänstevikt 175 kg. Nätgrinden är 80 cm hög. Uthyrningspriset bli oförändrat. Det kostar fortfarande 40 kr/dygn att hyra släpet.

 

ISS organisationsförändring – 22 nov 

Den 16 november avslutades förhandlingen med ISS om organisationsförändringen. Den nya organisationen innebär en reducering av bemanningen. På förrådet och transports avdelning minskar man två anställda (från 6 till 4). På fastighets avdelning minskar man bemanningen med 3 personer(från 8 till 5).

Nya kriterier till LG 4 för rullare och omrullare är beslutade – 07 nov

Parterna enades om att godkänna arbetsgruppens förslag. Ny kriterierna gäller fr o m 2017-11-17.

Förslag till nya LG 4 kriterier för rullare och omrullare 24 okt

Sen några år sen blev det omöjligt att nå lönegrupp 4 på rullmaskin och omrullningen. Orsaken till det var att PIK utbildningen som var grundkriteriet togs bort Gruppen som fick uppdraget att ta fram ett förslag på de nya kriterierna presenterade det på senaste lokala förhandlingen.

Här presenterar vi det nya förslaget:

 • Rullare på PM12 måste utöver de två RM på PM12 lära sig rulla en av PM11 två RM eller omrullningen.
 • Rullare på PM11 måste utöver de två RM på PM11 lära sig rulla en av PM12 två RM eller omrullningen.
 • Omrullaren måste lära sig utöver egna maskinen även rulla en av rullmaskinerna på PM 11 eller PM12.

Utöver det ska man gå med i 7 skift på vardera mf2 (tork) och emballeringens L1 med reservskift eller uppbemanning. Detta för att få större förståelse om hur vi påverkar varandra.

Förslaget ska granskas av båda parter och förhoppningsvis antas vid nästa förhandling.