Nyheter

Glöm inte göra val av ATK – 28 januari

Glöm inte att göra ATK-valet. Som vanligt görs valet i HR-plus där man kan välja mellan:

 • Betald ledig tid
 • Pensionspremie
 • Kontant

Man kan så klart även kombinera de tre alternativen. Vad händer om man väljer pensionspremien?
Ju, då stimulerar arbetsgivaren detta val med extra insättning:

 • Du som vid den avsättningspunkten den 1 januari inte har fyllt 25 år får ytterligare 28 % av den för pensionspremie avsatta beloppet.
 • Du som vid den avsättningspunkten den 1 januari har fyllt 25 år och inte har en inrapporterad pensionsmedförande lön som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp
  (501 000 kr) får ytterligare 33 % av den för pensionspremie avsatta beloppet.
 • Du som vid den avsättningspunkten den 1 januari har fyllt 25 år och har en inrapporterad pensionsmedförande lön till Fora som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp får ytterligare 58 % av den för pensionspremie avsatta beloppet.

Räkneexempel ATK-val pension
Intjänat belopp till tidkonto = 10000 kr

Ålder Årsinkomst* Procent Belopp till pension
Yngre än 25 år 28 10000 kr + 28% = 12800 kr
25 år eller äldre <= 501 000 kr 33 10000 kr + 33% = 13300 kr
25 år eller äldre > 501 000 kr 58 10000 kr + 58% = 15800 kr

*Årsinkomst = Pensionsgrundande inkomst 2018

511 500 kr = 7,5 inkomstbasbelopp
Inkomstbasbelopp 2021 = 68 200 kr

Se filmen om ATK

Resultat av omröstningen  om utfyllnadstid 20 september

På avdelningsmötena och på kontaktombudsträffar väcktes idén att göra om utfyllnadstiden från de schemalagda skiften till utfyllnadstimmarna lagda i en pott.

Förslaget argumenterades med behovet att skapa ett flexiblare och mera dynamiskt skiftschema som bättre passar skiftarbetarnas behov.

Genom förhandling har vi tagit fram ett förslag som skulle testas under ett års tid. Under perioden mellan 30 augusti och 17 september erbjöds alla våra skiftgående medlemmar att rösta om förslaget. Antalet röstberättigade var och är 159.

Omröstningsresultat:

 • Antal medlemmar som deltog i omröstningen 112 av 159 möjliga
 • Jag vill testa det föreslagna u-tids modellen – har fått 39 röster
 • Jag vill inte testa det föreslagna u-tids modellen – har fått 73 röster

Resultatet av omröstningen är beslutande och vi kommer informera arbetsgivaren om detta.