Nyheter

Avtalsförhandlingar – information 1 april

Från idag, den 1 april, är vi avtalslösa! Våra och industriarbetsgivarnas förhandlare har inte lyckats teckna ett nytt avtal. Huvudorsak till det är att alla väntade på att Facken inom industrin och arbetsgivarna gör upp om märket. Det har de gjort idag! Mer om den uppgörelsen kan ni läsa på DA. Vi förväntar oss att även Pappers tecknar ett nytt avtal under helgen.

Pappers avtalskrav – 19 mars

För att läsa Pappers avtalskrav tryck här

Glöm inte göra val av ATK – 21 januari

Nu kan du göra ATK-val. Som vanligt görs valet i HR-plus där man kan välja mellan:

 • Betald ledig tid
 • Pensionspremie
 • Kontant

Man kan så klart även kombinera de tre alternativen. Vad händer om man väljer pensionspremien?
Ju, då stimulerar arbetsgivaren detta val med extra insättning:

 • Du som vid den avsättningspunkten den 1 januari inte har fyllt 22 år, får ytterligare 28 % av den för pensionspremie avsatta beloppet.ex: ATK värde 15 000 kr x 28%=19 200 kr
 • Du som vid den avsättningspunkten den 1 januari har fyllt 22år och inte har en inrapporterad pensionsmedförande lön som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp
  (557 250 kr) får ytterligare 33 % av den för pensionspremie avsatta beloppet.

  ex: ATK värde 15 000 kr x 33%=19 950 kr

 • Du som vid den avsättningspunkten den 1 januari har fyllt 22 år och har en inrapporterad pensionsmedförande lön till Fora som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp får ytterligare 58 % av den för pensionspremie avsatta beloppet.

557 250 kr = 7,5 inkomstbasbelopp
Inkomstbasbelopp 2023 = 74 300 kr

Se filmen om ATK

LO-mervärde erbjuder alla LO-medlemmar att köpa förmånligt Folklådan 18 januari 2023

Folklådan är en genomtänkt prepperlåda som ger dig grunden till en bra krisberedskap. Folklådan är speciellt framtagen för våra medlemmar – delvis tillverkad av våra medlemmar för våra medlemmar!

Lådan är en bra grund, som du kompletterar med exempelvis frystorkad mat, konserver och skafferivaror som är lätta att tillaga eller till och med går att äta direkt. Glöm inte t-sprit, varma kläder, kontanter, värktabletter och personliga mediciner.

Läs gärna mer i MSB:s broschyr Om krisen eller kriget kommer som vi skickar med i lådan.

Du kan även ladda ner MSB:s broschyr “Om krisen eller kriget kommer”.

Lådan kostar 1000 kr

Innehåll

 • Trangia spritkök 25-1 UL (behöver kompletteras med rödsprit)
 • Tändstickor
 • Multivevradio med solceller, LED-ficklampa och 2000 mAh powerbank. FM/AM-radio. SOS Alarm. Laddbar via USB-C, handvev och solpanel.
 • Vattendunk, 10 liter
 • Vattenreningstabletter, renar 100 liter vatten
 • Räddningsfilt, 160 x 210 cm. Reflekterar 90% av kroppsvärmen, vind- och vattentät.
  • Trangia spritkök 25-1 UL (behöver kompletteras med rödsprit)
  • Tändstickor
  • Multivevradio med solceller, LED-ficklampa och 2000 mAh powerbank. FM/AM-radio. SOS Alarm. Laddbar via USB-C, handvev och solpanel.
  • Vattendunk, 10 liter
  • Vattenreningstabletter, renar 100 liter vatten
  • Räddningsfilt, 160 x 210 cm. Reflekterar 90% av kroppsvärmen, vind- och vattentät.
  • Första-hjälpen-kit

Länk till LO-mervärde

Skiftlag 5 på Massa ansluter sig till pottsystem 10 januari 2023

På skiftlags 5-s medlemmars initiativ (Massa) förhandlade vi fram möjligheten att även de ansluter sig till pottsystem under 2023.

Schemalagda reserver gäller även under 2023. De skiftlag som har testat pottsystem under 2022  fortsätter att testa det även under 2023. Under maj månad kommer vi ha en ny omröstning om utfyllnad.

Samtliga enheter inom Paper flyttas över till innevarande månadslön16 okt

I dagsläget ser lönemodellen lite olika ut mellan våra enheter inom Holmen Paper. Några grupper har månadslönen i efterskott och andra har månadslön för innevarande månad, som också är den modell som råder inom koncernens övriga enheter.

Med efterskottslön kan första lönen dröja upp till en och en halv månad vilket är en nackdel för den nyanställde och underlättar inte heller exempelvis vid nyrekryteringar.  Det vill vi råda bot på samtidigt som det förenklar arbetet vid kommande byte till nytt lönesystem. En  överenskommelse mellan Holmen Pappers ledning och fackliga företrädare har inträffats och vi tillsammans har beslutat att skifta från efterskottslön till innevarande månadslön från och med oktober 2022.

Ändringen träder i kraft i och med att oktoberlönen betalas ut, och då kommer även den eftersläpande månadslönen för september att betalas ut. Följaktligen kommer företaget under 2022 att betala ut 13 månadslöner för den här gruppen medarbetare.

Både Braviken och Hallsta har under de senaste åren ändrat från bruten kalendermånad till kalendermånad för de kollektivanställda. De berörda medarbetarna fick då en halv extra månadslön utbetalt som blev en skuld till arbetsgivaren. Kvarstående skulder kommer att kvittas i samband med den beslutade ändringen till innevarande månad. Det framgår tydligt på lönespecifikationen vilka som omfattas av detta.

Med hjälp av lönekontoret försöker vi visualisera på bilden nedan förändringen

Pappers Gävle-Dala distrikt fyrar 100-års jubilem16 okt

Vår avdelning som en del av G-D distriktet firar det fina jubileet genom att tillsammans med andra distriktsavdelningar publicera jubileums nummer av G-D Tidningen.

Här kan man läsa den

Lokalavtal reviderad –27 juli

Efter nästan treårsarbetet tog vi fram tillsammans med arbetsgivaren ett nytt Lokalavtal. Det speglar bättre dagens förhållande på bruket. Många befattningar som inte finns längre är borttagna. Avtalet premierar mångkunnigheten. Nu är det skickat till de två förbunden som ska granska och godkänna det. När vi får avtalet tillbaka presenterar vi det på KO-träffen och lägger upp det på vår hemsida.

Skattereduktion för avgift till A-Kassan –21 juli

Riksdagen har beslutat att anta regeringens förslag om skattereduktion för avgift till arbetslöshetskassa. Skattereduktionen innebär att den som är med i en a-kassa får göra en avräkning mot den beräknade skatten med 25 procent av den inbetalade avgiften. Skattereduktionen syftar till att underlätta och uppmuntra till att fler ansluter sig till arbetslöshetsförsäkringen eftersom det är viktigt att enskilda omfattas av ett försäkringsskydd vid arbetslöshet som i sin tur upprätthåller konsumtionsförmågan och köpkraften. Enligt förslaget bidrar en hög anslutningsgrad, förutom till ekonomisk stabilitet under lågkonjunkturer, även till att upprätthålla legitimiteten och försäkringsmässigheten i arbetslöshetsförsäkringen. Bestämmelserna träder i kraft den 1 juli 2022 och tillämpas på avgifter som betalas efter den 30 juni 2022. Beslutet innebär att a-kassorna ska lämna kontrolluppgift till Skatteverket.