Nyheter

Tusentals kronor saknas på LO-medlemmars pensionskonton 26 juni

Pensioncentralen Fora har fortfarande inte fått ordning på sitt datasystem. LO-medlemmar saknar tusentals kronor på sina pensionskonton. Läs mer

Öka din trygghet om något händer  01 mars

Nya möjligheter i Sjuk- och efterlevandeförsäkring. Se till att du är rätt försäkrad om livet ändrar sig. Försäkringen kan ge ersättning vid arbetsoförmåga, vissa diagnoser och dödsfall.

På vårt webbinarie får du tips på hur du kan öka din trygghet.
– nu och i framtiden. Anmäl dig nu – vinn ett biobesök för 4 personer!

Anmäl dig till webbinarie här.

Dag och tid: Den 12 mars kl: 18:00
Anmälan: Anmälan till Teamsmötet via QR-koden

Klicka på datum och klockslag i kalenderbokningen och fyll sedan i dina uppgifter. Välkommen på 30 minuters information.

Ändrad ålder för pensionärsmedlemskap 01 mars

Riksdag och regering har ändrat riktåldern för pension till 66 år.
Från den 1 januari 2024 har Folksam därför ändrat villkoren i försäkringarna som från detta datum gäller fram till man fyller 66 år.
Med anledning av ovan kommer förbundet att erbjuda pensionärsmedlemskap först från 66 års ålder. Det innebär att om man slutar arbeta innan man fyllt 66 år är den enskilde kvar som medlem och betalar 200 kr i grundavgift + eventuell lokal grundavgift/månad. Från och med månaden efter man fyllt 66 år erbjuds man pensionärsmedlemskap för 150 kr i månaden.
Detta gäller från den 1 april 2024.

Komptid 29 februari

En av nyheterna i kollektivavtalet, som skrevs förra året, börjar gälla den 1 april 2024 och gäller möjligheten att ta ut komptid. Det nya regelverket främjar ledighet och innebär i förlängningen att arbetsgivarna behöver se över och öka bemanningen.

I det tidigare riksavtalet har det funnits en möjlighet för arbetare och arbetsgivare att komma överens om kompledighet efter utfört övertidsarbete. Men det har varit möjligt för arbetsgivaren att kunna säga nej. I det nya avtalet har vi gått från möjlighet till rättighet att ta ut sin kompledighet – och gjort det svårare för arbetsgivaren att säga nej.

Det har bland annat tydliggjorts att en arbetstagare som behöver ersättas inte är en olägenhet i arbetsgivarens verksamhet (däremot kan så vara fallet om flera arbetstagare önskar vara lediga samtidigt).

Arbetsgivaren behöver därför ha en organisation som gör det möjligt att följa riksavtalet och inte ha en för slimmad bemanning.

Det är nu viktigt att vi tillsammans bevakar att den nya regeln tillämpas korrekt.

Pappers måste hålla en enhetlig linje i frågan.

Glöm inte göra val av ATK – 21 januari

Nu kan du göra ATK-val. Som vanligt görs valet i HR-plus där man kan välja mellan:

  • Betald ledig tid
  • Pensionspremie
  • Kontant

Man kan så klart även kombinera de tre alternativen. Vad händer om man väljer pensionspremien?
Ju, då stimulerar arbetsgivaren detta val med extra insättning:

  • Du som vid den avsättningspunkten den 1 januari inte har fyllt 22 år, får ytterligare 28 % av den för pensionspremie avsatta beloppet.ex: ATK värde 15 000 kr x 28%=19 200 kr
  • Du som vid den avsättningspunkten den 1 januari har fyllt 22år och inte har en inrapporterad pensionsmedförande lön som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp
    (571 500 kr) får ytterligare 33 % av den för pensionspremie avsatta beloppet.ex: ATK värde 15 000 kr x 33%=19 950 kr
  • Du som vid den avsättningspunkten den 1 januari har fyllt 22 år och har en inrapporterad pensionsmedförande lön till Fora som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp får ytterligare 58 % av den för pensionspremie avsatta beloppet.

571 500 kr = 7,5 inkomstbasbelopp
Inkomstbasbelopp 2024 = 76 200 kr

Se filmen om ATK