Stridsåtgärder

Hur påverkar en eventuell strejk dig som anställd?

Måste du strejka och får du strejkersättning, lön eller inget? Här kommer sex vanliga frågor om strejk.

1. Måste jag strejka?

Det är inte olagligt att vara strejkbrytare, men vägrar du delta i strejken blir du förmodligen utesluten ur fackförbundet eftersom du bryter mot förbundets stadgar.

2. Hur blir det med pengarna?

Om du är uttagen i strejk, eller om arbetsgivaren har svarat med en lockout så du inte får jobba, får du ingen lön av arbetsgivaren. Däremot får du konfliktersättning från ditt förbund. Hur stor ersättningen är beslutas av respektive förbundsstyrelse från gång till gång. Redan intjänad lön är arbetsgivaren dock skyldig att betala ut.

3. Vad händer med dem som inte är med i facket?

Förbundet kan bara ta ut sina egna medlemmar i strejk. Som oorganiserad har man rätt att lägga ner arbetet utan att drabbas av repressalier från arbetsgivaren, men får då varken lön eller konfliktersättning.

Man får inte heller någon ersättning vid en lockout. Om du vill gå med i facket när det drar ihop sig till strejk gäller det att inte vänta för länge om du vill få konfliktersättning. Karenstiden varierar mellan förbunden, så det är bäst att kolla med facket på din arbetsplats.

4. Är strejk som betald ledighet?

I och med att det är ditt förbund som betalar din ersättning förväntas du också stå till förfogande för uppgifter som kan bli aktuella, till exempel att vara strejkvakt. Oftast upprättas en lokal konfliktorganisation på arbetsplatsen som beslutar om vilka aktiviteter som ska genomföras.

Och när strejken är slut är det direkt tillbaka till jobbet som gäller, så att boka en utlandsresa är ingen bra idé. 

5. Vad händer om jag har semester?

Strejk anses inte bryta en redan beviljad semester. Om ditt arbete däremot omfattas av en lockout fryser semestern inne, likaså semesterersättningen. Men de semesterdagar du går miste om under lockouten sparas och du kan ta ut dem vid ett senare tillfälle.

6. Kan jag straffas om jag strejkat?

Nej, inte om strejken följer konfliktreglerna. Vild strejk däremot, alltså att man strejkar trots att man omfattas av ett gällande kollektivavtal, kan vara skäl för uppsägning. 


Strejk – steg för steg

1.Arbetsfred 
När det finns ett kollektivavtal på arbetsplatsen är det inte tillåtet att ta till konfliktåtgärder, vare sig från arbetstagar- eller arbetsgivarparten.

2.Förhandling 
Om förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal, eller om avtal där det inte finns, brakar samman är det däremot tillåtet. Men först då det gamla avtalet löpt ut.

3.Varsel 
Om ett fackförbund vill strejka måste det säga till minst sju arbetsdagar i förväg, med ett strejkvarsel. Samma sak gäller för arbetsgivarsidan om den svarar med lockout.

4.Övertidsblockad
Ofta det första steget i en konflikt. Det innebär att arbetstagare som omfattas av blockaden vägrar arbeta övertid.

5.Nyanställningsblockad 
Stopp för nyanställningar under konflikt. Arbetsgivaren har ingen laglig skyldighet att följa blockaden, men om den bryts leder det ofta till utökad konflikt.

6.Arbetsnedläggelse (strejk) 
Förbundet tar ut alla eller vissa medlemmar i strejk och då får deras arbetsuppgifter inte längre utföras.

7.Sympatiåtgärder 
Ett fackförbund som inte är direkt inblandade i konflikten kan ta ut sina egna medlemmar i strejk, även om de är bundna av ett kollektivavtal, för att hjälpa det konfliktande förbundet.

8.Lockout
Om ett fackförbund tagit ut delar av arbetsstyrkan i strejk kan arbetsgivaren svara med en lockout av fler, eller alla arbetstagare, även de som inte är med i facket. Syftet kan vara att utarma fackets strejkkassa.

9.Medling 
Medlingsinstitutet utser medlare, som ska vara oberoende, för att försöka hitta en kompromiss som båda parter kan acceptera.