Studieorganisation

De som sköter studieverksamheten är
studieorganisatören – studiekommittén – studieuppsökarna.

Avdelningens målsättning för studieverksamheten skall utgöra riktlinjerna för vårt arbete.

Studiekommittén – uppdragsbeskrivning

Anders Lidén, Efterbehandling, sk. 2, studieorganisatör, tel. 26952
Daniel Larsson , Dagtidsgrupp Papper, dagtid
Mikael Holmberg, Efterbehandling sk. 4
Lars-Åke Gardehed, AHSO

Studiekommittén sammanträder vid behov, ca 3-5 ggr/år.
Studieorganisatören har en halvtidstjänst för sitt uppdrag.
Kommittén i övrigt har den tid som behövs för sammanträden och viss utbildning.