Ungdomskommittén

 

Emma Sjögren, sammankalande, Förråd, dag
Anton Kuusisto, Utlastning, skift
Michaela Hedin, Efterbehandling, sk. 5
Jonathan Hedin, Utlastning, skift 
Ronja Forsen, Utlastning, dag
Elin Hallen, Efterbehandling, sk 5