Styrelse

Uppdragsbeskrivning

Croon Tommy, styrelseledamot,   UH mek, dagtid
Gardehed Lars-Åke, vice ordförande,  försäkringsansvarig, AHSO, dagtid
Hanze Gunnar,  styrelseledamot, kassör, UH bygg, dagtid
Holmberg Mikael, styrelseledamot, rulluppställning sk.4
Lidén Anders,  studieorganisatör, vicekassör, Emb, sk 2
Pesonen Jukka,   styrelsesuppleant, Massa, sk.
Sjögren Emma, styrelsesuppleant,, UH förråd, dagtid
Srndovic Aleksandar,  ordförande
Wiklund Anders, styrelseledamot, hamn, dagtid


En presentation av hedersordföranden

Johnny Karlson –  är vår hedersordförande inte bara på grund av de 33 år som han har suttit som 68-s ordförande. Han är det  för att han var en skicklig föreningsmänniska som klarade alla de  tunga uppgifter som  en stor fackavdelnings ordförande ställdes inför.