Valberedare & revisorer

Valberedare – uppdragsbeskrivning

Andreas Karlsson, Ved – Sammankallande
Daniel Larsson, Hamnen
HSO organisation hjälper till valberedarna

Revisorer uppdragsbeskrivning

Peter Eriksson Hamnen
Lennart Eriksson Hamnen
Mickael Åkerlund  UH PM3, dag