Valberedare & revisorer

Valberedare – uppdragsbeskrivning

Andreas Karlsson, Ved – Sammankallande
Daniel Larsson, Hamnen
HSO organisation hjälper till valberedarna

Revisorer uppdragsbeskrivning

Lennart Eriksson UH Centralt sammankallande
Peter Eriksson,
ordinarie, Hamnen
Mickael Åkerlund, ordinarie,  FUH , dag

Pontus Wahlqvist, ersättare, Massa, sk5
Andreas Mattsson, ersättare, Efterbehandling, sk5