Studieorganisation

De som sköter studieverksamheten är
studieorganisatören – studiekommittén – studieuppsökarna.

Avdelningens målsättning för studieverksamheten skall utgöra riktlinjerna för vårt arbete.

Studiekommittén – uppdragsbeskrivning

Anders Lidén, EMB, studieorganisatör, tel. 26952
Taisto Hautala , AHSO, tel. 26953
Mikael Holmberg, Emb sk. 4
Lars-Åke Gardehed, TMP, sk.3

Studiekommittén sammanträder vid behov, ca 3-5 ggr/år.
Studieorganisatören har en halvtidstjänst för sitt uppdrag.
Kommittén i övrigt har den tid som behövs för sammanträden och viss utbildning.