Styrelse

Uppdragsbeskrivning

Croon Tommy, styrelseledamot,   UH mek, dagtid
Hanze Gunnar,  styrelsesuppleant, ISS
Hast Karolin, styrelsesuppleant, Emb sk. 4
Hautala Taisto, vice ordförande,  v.kassör, AHSO, dagtid
Holmberg Mikael, styrelsesuppleant, rulluppställning sk.4
Kuusisto Jaana,   styrelseledamot, kassör, PM11, sk.4
Lidén Anders,  studieorganisatör, Emb, sk 2
Srndovic Aleksandar,  ordförande
Wendén Jan, styrelseledamot, UH mek
Wiklund Anders, styrelseledamot, hamn, dagtid


En presentation av hedersordföranden

Johnny Karlson –  är vår hedersordförande inte bara på grund av de 33 år som han har suttit som 68-s ordförande. Han är det  för att han var en skicklig föreningsmänniska som klarade alla de  tunga uppgifter som  en stor fackavdelnings ordförande ställdes inför.